Priser
  Tilstandsrapport/huseftersyn:
Bolig på 120 m² bygget efter 1940,
6.000,- kr inkl. moms
Eksempel

 
  Købergennemgang:
2.500,- kr inkl. moms
Eksempel

 
  Byggetilsyn:
1-1½ % af entreprisesummen
Eksempel

 
  Assistere med tilbud:
5% af entreprisesummen
Eksempel

 
  Energirådgivning:
Det som spares 1. år, dog max 5.000,- kr. inkl moms
 
 

Kørsel:
Statens takster, der udover kommer udgifter til evt. parkering og broafgifter.